Ταχίνια/Βούτυρα καρπών
Ταχίνι ολικής Λήμνου
"Αχιλλαδέλης"
Ταχίνι λευκό Λήμνου
"Αχιλλαδέλης"
Αμυγδαλοβούτυρο 200 γρ.
"Μπαρδάκης"
Κολοκυθοβούτυρο 200 γρ.
"Μπαρδάκης"
Φουντουκοβούτυρο 200 γρ.
"Μπαρδάκης"
Φυστικοβούτυρο 700γρ.
"Μπαρδάκης"
Φυστικοβούτυρο 350γρ.
"Μπαρδάκης"
Ταχινόκρεμα κακάο 360γρ.
"Αγιορείτικες ευλογίες"
Ταχινόκρεμα κακάο
με stevia 360γρ.
"Αγιορείτικες ευλογίες"