Ταχίνι/Βούτυρα καρπών

Ταχίνι ολικής Λήμνου
"Αχιλλαδέλης"
Ταχίνι λευκό Λήμνου
"Αχιλλαδέλης"
Αμυγδαλοβούτυρο 200 γρ.
"Μπαρδάκης"
Κολοκυθοβούτυρο 200 γρ.
"Μπαρδάκης"
Φουντουκοβούτυρο 200 γρ.
"Μπαρδάκης"
Φυστικοβούτυρο 700γρ.
"Μπαρδάκης"
Φυστικοβούτυρο 350γρ.
"Μπαρδάκης"