Προϊόντα κατάψυξης
Καλιτσούνια τηγανιού
χορτάρινα χύμα ΚΤΨ
"Κρητικό Εργαστήρι"
Καλιτσούνια μυζηθρένια
τηγανιού ΚΤΨ
"Κρητικό Εργαστήρι"
Καλιτσούνια φούρνου
μυζηθρένια χύμα ΚΤΨ
"Κρητικό Εργαστήρι"
Καλιτσούνια ανάμεικτα
φούρνου ΚΤΨ
"Κρητικό Εργαστήρι"
Λυχναράκια χύμα ΚΤΨ
"Κρητικό Εργασστήρι"
Σφακιανές πίτες ΚΤΨ
συσκευασία 5 τεμ.
"Κρητικό εργασήρι"
Μαραθόπιτες ΚΤΨ
συσκευασία 5 τεμαχίων
''Κρητικό Εργαστήρι''