Ξηροί καρποί
Αμυγδαλόψιχα ωμή
Ελληνική χύμα
Καρυδόψιχα ωμή 1/2
Ελληνική