Ελαιόλαδο

Εξαιρετικό παρθένο
ελαιόλαδο Κρήτης 5 lt
''Λιοκάρπι''

Εξαιρετικό παρθένο
ελαιόλαδο Κρήτης 1lt
''The long life key Πρωτογεράκης''